Zaznacz stronę

INWESTOR ZASTĘPCZY

Poznaj ofertę inwestora zastępczego

 

Jednym z najistotniejszych elementów projektu jest odpowiednie nim zarządzanie. Dzięki skutecznemu nadzorowaniu projektu mamy pewność, że zostanie on właściwie przeprowadzony, rozliczony, zaplanowany i oddany do użytku, mając na uwadze między innymi takie elementy jak budżet i termin.

Usługa Project Management w fazie realizacji inwestycji ma charakter kompleksowy i wielobranżowy, obejmuje m.in. działania z zakresu:

Definiowania zadań uczestników procesu inwestycyjnego;
Analizy założeń techniczno- ekonomicznych;
Stworzenia i koordynacji programu realizacji całej inwestycji;
Reprezentowania inwestora w kontaktach z uczestnikami procesu inwestycyjnego;
Koordynacji projektowej;
Weryfikacji dokumentacji projektowej;
Koordynacji obiegu i archiwizacji dokumentacji;
Prowadzenia przetargów;
Przygotowania umów z wykonawcami;
Budżetowania, zarządzania kosztami, zmianami i roszczeniami, rozliczania inwestycji;
Nadzoru inwestorskiego;
Wdrożenia procedur zapewnienia jakości i bezpieczeństwa na budowie;
Przygotowania i przeprowadzania procedur odbioru końcowego;
Uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

 

miliardów

WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI

zrealizowanych projektów

GWARANCJA JAKOŚCI

lat doświadczenia

KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

inżynierów

DOSTĘPNYCH DLA KLIENTA

KONTAKT

2M Project Management Sp. z o.o. | ul. Targowa 9A | 90-042 Łódź | NIP: 7262681795 | REGON: 386705833 | biuro@2mpm.pl

2M Project Management Sp. z o.o. | biuro@2mpm.pl
ul. Targowa 9A | 90-042 Łódź
NIP: 7262681795 | REGON: 386705833