Zaznacz stronę
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW TJ. USŁUGODAWCÓW I KLIENTÓW
(OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, WSPÓLNICY SPÓŁEK CYWILNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest 2M Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-042) przy ulicy Targowej 9A, KRS: 0000852482, NIP: 7262681795 oraz numer REGON: 386705833 (dalej jako „Administrator”).

2. Możesz się skontaktować z Administratorem:

 • poprzez kontakt mailowy na adres: biuro@2mpm.pl
 • osobiście lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

 • w celu podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy, której masz być stroną, ewentualnie w celu wykonania umowy, której będziesz stroną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • dla celów podatkowych i rachunkowych – gdy w przypadku zawarcia umowy sprzedaży przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • w celu rozpatrzenia reklamacji, które mogą być przez Ciebie złożone w związku z realizacją umowy, której będziesz stroną – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora którym jest rozpatrzenie reklamacji, -na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umowy – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora którym jest dochodzenie lub obrona przez roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 6 RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest marketing bezpośredni.

4. Dane przetwarzane na podstawie Twojego żądania zgłoszonego przed zawarciem umowy, w przypadku nie zawarcia Umowy, przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy. Dane niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, przechowujemy przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • rozpatrzenia reklamacji, które mogą być przez Ciebie złożone
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami w związku z wykonaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, maksymalnie przez czas przedawnienia roszczeń.

5. Twoje dane osobowe mogą być przekazane, na wyraźne polecenie Administratora i na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, doradcze, informatyczne, a także podwykonawcze. 

Odbiorcami Twoich danych będą także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do własnych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo przeniesienia danych do innego administratora;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umowy jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do zawarcia z nami umowy. Konsekwencją nie podania powyższych danych jest brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać  od Ciebie podania danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

 

KONTAKT

Wymagane zgody

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 2M Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-561) przy ulicy Karolewskiej 38/40, KRS: 0000852482, NIP: 7262681795 oraz numer REGON: 386705833. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu: prowadzenia korespondencji, załatwienia sprawy, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy, utrzymania kontaktów biznesowych/służbowych, zawarcia i/lub wykonania umowy. Gwarantujemy prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Więcej na temat przetwarzania danych znajdziesz na stronie internetowej.

© Wszelkie prawa zastrzeżone

2M Project Management Sp z o.o. | ul. Karolewska 38/40 | 90-561 Łódź | NIP: 7262681795 | REGON: 386705833 | biuro@2mpm.pl