Zaznacz stronę
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UMÓW-ZLECEŃ, UMÓW O DZIEŁO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest 2M Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-042) przy ulicy Targowej 9A, KRS: 0000852482, NIP: 7262681795 oraz numer REGON: 386705833 (dalej jako „Administrator”).

2. Możesz się skontaktować z Administratorem:

  • poprzez kontakt mailowy na adres: biuro@2mpm.pl
  • osobiście lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą

  • W celu wykonania umowy tj. wypełnienia obowiązków i wykonywania praw wynikających z umowy o pracę, której jesteś stroną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO;
  • W celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO;

4. Twoje dane osobowe mogą być przekazane, na wyraźne polecenie Administratora i na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w tym księgowe, kadrowe, prawne, informatyczne.

Odbiorcami Twoich danych będą także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Twoje dane osobowe stanowiące dokumentacje pracowniczą będą przechowywane przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, nie krócej niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

6. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługują Ci następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do własnych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • prawo przeniesienia danych do innego administratora;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umowy o pracę  jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy. Podanie części danych jest wymogiem ustawowym.

 

KONTAKT

Wymagane zgody

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 2M Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-561) przy ulicy Karolewskiej 38/40, KRS: 0000852482, NIP: 7262681795 oraz numer REGON: 386705833. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu: prowadzenia korespondencji, załatwienia sprawy, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy, utrzymania kontaktów biznesowych/służbowych, zawarcia i/lub wykonania umowy. Gwarantujemy prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Więcej na temat przetwarzania danych znajdziesz na stronie internetowej.

© Wszelkie prawa zastrzeżone

2M Project Management Sp z o.o. | ul. Karolewska 38/40 | 90-561 Łódź | NIP: 7262681795 | REGON: 386705833 | biuro@2mpm.pl