Zaznacz stronę

NADZÓR BANKOWY

Poznaj ofertę nadzoru bankowego

 

W ramach naszej oferty proponujemy współpracę z bankami udzielającymi kredyty inwestycyjne inwestorom na rynku nieruchomości.

Takie partnerstwo dotyczy ograniczenia ryzyka kredytowego poprzez systematyczne dostarczanie bezpośrednich informacji odnośnie stanu inwestycji oraz statusu finansowania jej przez bank.

 Usługa Bankowego Inspektora Nadzoru m.in. obejmuje:

Ocenę stanu zaawansowania prac budowlanych;
Przegląd faktur i świadectw płatności;
Analizę budżetu i harmonogramu projektu;
Analizę dokumentów włącznie z umowami i pozwoleniami administracyjnymi;
Regularny udział w zebraniach i inspekcje placu budowy;
Raportowanie omawiające postęp robót.

miliardów

WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI

zrealizowanych projektów

GWARANCJA JAKOŚCI

lat doświadczenia

KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

inżynierów

DOSTĘPNYCH DLA KLIENTA

KONTAKT

2M Project Management Sp. z o.o. | ul. Targowa 9A | 90-042 Łódź | NIP: 7262681795 | REGON: 386705833 | biuro@2mpm.pl

2M Project Management Sp. z o.o. | biuro@2mpm.pl
ul. Targowa 9A | 90-042 Łódź
NIP: 7262681795 | REGON: 386705833