Zaznacz stronę

NADZÓR INWESTORSKI

Poznaj ofertę nadzoru inwestorskiego

 

2M Project Management w ramach tej usługi zapewnia kontrolę wykonywanych prac pod kątem technicznym, technologicznym i Prawa Budowlanego. Zakres naszych działań to m.in. kontrola zgodności prac z projektem, odbiór i zatwierdzanie poszczególnych etapów budowy i materiałów, a także kontrola finansowa inwestycji. Nasze działania w tym przypadku proponujemy inwestorom, którzy potrzebują wsparcia technicznego na etapie realizacji inwestycji budowlanej.

Usługa Nadzoru inwestorskiego obejmuje m.in.:

Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zgodnie z wymogami polskiego prawa;
Sprawdzenie zgodności wykonywanych prac z pozwoleniem na budowę, projektami, normami i sztuką budowlaną;
Kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu;
Kontrola jakości i postępu prac budowlanych;
Uczestnictwo w procedurze odbioru obiektu;
Kontrola przestrzegania przepisów BHP na budowie.

miliardów

WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI

zrealizowanych projektów

GWARANCJA JAKOŚCI

lat doświadczenia

KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

inżynierów

DOSTĘPNYCH DLA KLIENTA

KONTAKT

2M Project Management Sp. z o.o. | ul. Targowa 9A | 90-042 Łódź | NIP: 7262681795 | REGON: 386705833 | biuro@2mpm.pl

2M Project Management Sp. z o.o. | biuro@2mpm.pl
ul. Targowa 9A | 90-042 Łódź
NIP: 7262681795 | REGON: 386705833