Array ( [0] => crawl ) : 2M Project Managament Sp. z o.o. Inwestor zastępczy inwestycje budowlane consulting

INWESTOR ZASTĘPCZY

Product image big

Jednym z najistotniejszych elementów projektu jest odpowiednie nim zarządzanie. Dzięki skutecznemu nadzorowaniu projektu mamy pewność, że zostanie on właściwie przeprowadzony, rozliczony, zaplanowany i oddany do użytku, mając na uwadze między innymi takie elementy jak budżet i termin. 
 

- Inwestor Zastępczy (Project Management).
Usługa Project Management w fazie realizacji inwestycji ma charakter kompleksowy i wielobranżowy, obejmuje m.in. działania z zakresu:

Definiowania zadań uczestników procesu inwestycyjnego;
Analizy założeń techniczno- ekonomicznych;
Stworzenia i koordynacji programu realizacji całej inwestycji;
Reprezentowania inwestora w kontaktach z uczestnikami procesu inwestycyjnego;
Koordynacji projektowej;
Weryfikacji dokumentacji projektowej;
Koordynacji obiegu i archiwizacji dokumentacji;
Prowadzenia przetargów;
Przygotowania umów z wykonawcami;
Budżetowania, zarządzania kosztami, zmianami i roszczeniami, rozliczania inwestycji;
Nadzoru inwestorskiego;
Wdrożenia procedur zapewnienia jakości i bezpieczeństwa na budowie;
Przygotowania i przeprowadzania procedur odbioru końcowego;
Uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.