Array ( [0] => crawl ) : 2M Project Management Sp. z o.o. Inwestor zastępczy inwestycje budowlane consulting

RAPORTY TECHNICZNE

- 2M Project Management w ramach partnerstwa biznesowego zapewnia analizę techniczną oraz wykonanie Raportów Due Diligence (TDD) działek inwestycyjnych jak i budynków. W ramach TDD zbieramy informacje o nieruchomości, a następnie na ich podstawie przeprowadzamy analizę techniczną wszystkich elementów funkcjonalnych. Jest to jedno z pierwszych działań przeprowadzanych przed zakupem danej nieruchomości lub działki Inwestycyjnej. 
 
Zakres analizy technicznej dla budynków składa się m.in. z przeglądu:

Pozwoleń i decyzji;
Dostępnych informacji o zrealizowanym opracowaniu projektowym obiektu;
Procedury odbiorowej obiektu;
Dostępnych informacji na temat eksploatacji obiektu i zawartych w tym celu umów;
Dotychczas zrealizowanych robót.

Zakres analizy technicznej dla działek składa się m.in. z:

Sprawdzenie zgodności zamierzenia z MPZP;
Sprawdzenie i ocena stanu wydanych decyzji administracyjnych obejmujących uwarunkowania dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z ustaleń planowania przestrzennego w gminie / mieście odnośnie planowanej zabudowy terenu  w zależności od występującego rodzaju ich ustanowienia;
Sprawdzenie decyzji pozwolenia na budowę i inne decyzje, opinie, pozwolenia, uzgodnienia wymagane do jej uzyskania
Badań geotechnicznych pilotażowych wraz z opinią geotechniczną;
Pomiar wysokościowy działki;
Przygotowanie zakresu badań terenowych i laboratoryjnych;
Opracowania raportu o stanie środowiska gruntowego.