Array ( [0] => crawl ) : 2M Project Managament Sp. z o.o. Inwestor zastępczy inwestycje budowlane consulting

NADZÓR INWESTORSKI

2M Project Management w ramach tej usługi zapewnia kontrolę wykonywanych prac pod kątem technicznym, technologicznym i Prawa Budowlanego. Zakres naszych działań to m.in. kontrola zgodności prac z projektem, odbiór i zatwierdzanie poszczególnych etapów budowy i materiałów, a także kontrola finansowa inwestycji. Nasze działania w tym przypadku proponujemy inwestorom, którzy potrzebują wsparcia technicznego na etapie realizacji inwestycji budowlanej.

 
Usługa Nadzoru inwestorskiego obejmuje m.in.:
  • Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zgodnie z wymogami polskiego prawa;
  • Sprawdzenie zgodności wykonywanych prac z pozwoleniem na budowę, projektami, normami i sztuką budowlaną;
  • Kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu;
  • Kontrola jakości i postępu prac budowlanych;
  • Uczestnictwo w procedurze odbioru obiektu;
  • Kontrola przestrzegania przepisów BHP na budowie.