Zaznacz stronę

RAPORTY TECHNICZNE

Poznaj ofertę raportów technicznych

 

2M Project Management w ramach partnerstwa biznesowego zapewnia analizę techniczną oraz wykonanie Raportów Due Diligence (TDD) działek inwestycyjnych jak i budynków. W ramach TDD zbieramy informacje o nieruchomości, a następnie na ich podstawie przeprowadzamy analizę techniczną wszystkich elementów funkcjonalnych. Jest to jedno z pierwszych działań przeprowadzanych przed zakupem danej nieruchomości lub działki Inwestycyjnej.

Zakres analizy technicznej dla budynków składa się m.in. z przeglądu:

Pozwoleń i decyzji;
Dostępnych informacji o zrealizowanym opracowaniu projektowym obiektu;
Procedury odbiorowej obiektu;
Dostępnych informacji na temat eksploatacji obiektu i zawartych w tym celu umów;
Dotychczas zrealizowanych robót.

 Zakres analizy technicznej dla działek składa się m.in. z:

Sprawdzenie zgodności zamierzenia z MPZP;
Sprawdzenie i ocena stanu wydanych decyzji administracyjnych obejmujących uwarunkowania dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z ustaleń planowania przestrzennego w gminie / mieście odnośnie planowanej zabudowy terenu  w zależności od występującego rodzaju ich ustanowienia;
Sprawdzenie decyzji pozwolenia na budowę i inne decyzje, opinie, pozwolenia, uzgodnienia wymagane do jej uzyskania
Badań geotechnicznych pilotażowych wraz z opinią geotechniczną;
Pomiar wysokościowy działki;
Przygotowanie zakresu badań terenowych i laboratoryjnych;
Opracowania raportu o stanie środowiska gruntowego.

 

miliardów

WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI

zrealizowanych projektów

GWARANCJA JAKOŚCI

lat doświadczenia

KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

inżynierów

DOSTĘPNYCH DLA KLIENTA

KONTAKT

Wymagane zgody

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 2M Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-561) przy ulicy Karolewskiej 38/40, KRS: 0000852482, NIP: 7262681795 oraz numer REGON: 386705833. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu: prowadzenia korespondencji, załatwienia sprawy, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy, utrzymania kontaktów biznesowych/służbowych, zawarcia i/lub wykonania umowy. Gwarantujemy prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Więcej na temat przetwarzania danych znajdziesz na stronie internetowej.

© Wszelkie prawa zastrzeżone

2M Project Management Sp z o.o. | ul. Karolewska 38/40 | 90-561 Łódź | NIP: 7262681795 | REGON: 386705833 | biuro@2mpm.pl