Zaznacz stronę
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest 2M Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-042) przy ulicy Targowej 9A, KRS: 0000852482, NIP: 7262681795 oraz numer REGON: 386705833 (dalej jako „Administrator”).

2. Możesz się skontaktować z Administratorem:

   • poprzez kontakt mailowy na adres: biuro@2mpm.pl
   • osobiście lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1.

  3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu rekrutacji – na podstawie Twojej zgody, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  4. Twoje dane osobowe mogą być przekazane, na wyraźne polecenie Administratora i na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie usług kadrowo-płacowych.  Odbiorcami Twoich danych będą także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  5. Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres do zakończenia rekrutacji.

  6. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługują Ci następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do własnych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celu rekrutacji, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Administrator ma także prawo domagać się od kandydata do pracy podania danych w oparciu o przepisy prawa. Podanie danych jest konieczne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. 

 

KONTAKT

Wymagane zgody

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 2M Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-561) przy ulicy Karolewskiej 38/40, KRS: 0000852482, NIP: 7262681795 oraz numer REGON: 386705833. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu: prowadzenia korespondencji, załatwienia sprawy, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy, utrzymania kontaktów biznesowych/służbowych, zawarcia i/lub wykonania umowy. Gwarantujemy prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Więcej na temat przetwarzania danych znajdziesz na stronie internetowej.

© Wszelkie prawa zastrzeżone

2M Project Management Sp z o.o. | ul. Karolewska 38/40 | 90-561 Łódź | NIP: 7262681795 | REGON: 386705833 | biuro@2mpm.pl